بازیابی کد رهگیری

آزمون:
کد ملی:
کد امنیتی:توجه: به علت ناشناخته بودن آدرس پست الکترونیک دانشگاه فردوسی از سوی برخی سرویس دهندگان پست الکترونیک spam های خود را نیز چک نمایید.تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1386-1395
در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید