فرم ثبت نام داوطلبان ثبت نام دوره مطالعات نوروزی کوشش 4

مشخصات فردی*
نام خانوادگی: *
نام: *
نام پدر: *
جنسیت: *
کد ملی: *
تاریخ تولد: //*
محل تولد: *

**داوطلب گرامی! کد ملی/شماره پاسپورت/شماره کارت هویت باید یک عدد ده رقمی باشد. در صورتیکه کد ملی/شماره پاسپورت/شماره کارت هویت متعلق به شما کمتر از ده رقم است لطفا به سمت چپ آن 0 اضافه نمایید
**در كليه مراحل ثبت‌نام، تكميل مواردي كه با ستاره قرمز نشانه‌گذاري شده‌اند؛ الزامي است.

رشته و گرایش انتخابی*
رشته: - اولویت 1   *
دبیرستان محل تحصیل: *
معدل نهایی سوم دبیرستان: *
مقطع تحصیلی: *
آزمون آزمایشی: *
تراز: *

اطلاعات تکمیلی*
نشانی دقیق داوطلب: *
کدپستی:
تلفن تماس: *
تلفن همراه: *
تلفن همراه پدر: *
تلفن همراه مادر: *
تلفن همراه دوست صمیمی: *
نام معرف:
نوع ثبت نام: *


آدرس پست الکترونیک: *
توضیحات ضروری داوطلب:
بیوگرافی:
کد امنیتی: *