پذیرش و ثبت نام آزمون

دانشکده علوم ورزشی - دوره آموزشی ماساژ با رویکرد ورزشی و اصلاحی-زمستان 1401-629

 • هزینه ثبت نام آزاد 35.000.000 ریال، هزینه ثبت نام خانواده دانشگاه فردوسی و ایثارگران 20.000.000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 25.000.000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 یا 09154211456 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آمادگی آزمون های تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی Msrt-Telp-مجازی-زمستان 1401-638

 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 و 09338212880تماس بگیرید.
 • هزینه ثبت نام آزاد 6.700.000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 6.000.000 ریال می باشد.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - بایسته های نگارش اداری- دانشگاهی با تاکید بر اصول نگارش و امکانات نرم افزاری-زمستان 1401-635

 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • هزینه ثبت نام آزاد 4,600,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان 4,000,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کارگاه ویراستاری مقالات و پایان نامه ها در نرم افزار word - زمستان ۱۴۰۱-634

 • هزینه ثبت نام آزاد 4.600.000 ریال و خانواده دانشگاه فردوسی 4,000,000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده دامپزشکی - کارگاه اصول و مبانی علمی و عملی کشت سلولهای انسانی و حیوانی - 633

 • هزینه ثبت نام آزاد 10.000.000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان 8.500.000 ریال و هزینه خانواده دانشگاه فردوسی 7.000.000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38803799 تماس بگیرید.
 • زمان برگزاری دوره 26 و 27 بهمن ماه می باشد.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • لازم به ذکر است که داشتن روپوش سفید برای شرکت در این کارگاه الزامی می‌باشد.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Intermediate - ترم 2-زمستان 1401-632

 • هزینه ثبت نام آزاد 4,860,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 4,500,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-کد2-زمستان 1401-631

 • هزینه ثبت نام آزاد 7,000,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 6,000,000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • ثبت نام فقط برای افرادی است که در مصاحبه شرکت کرده و قبول شده اند.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان ترکی استانبولی سطح A2-1-زمستان 1401-630

 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 و 09338212880تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش پیشرفته نرم افزارARC GIS -زمستان 1401-623

 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره باشماره 09157637062 تماس بگیرید.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • هزینه ثبت نام آزاد 5.500.000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 4.500.000 می باشد.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش مقدماتی نرم افزارAutoCAD -حضوری-زمستان 1401-622

 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره باشماره 09157637062 تماس بگیرید.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • هزینه ثبت نام آزاد 5.500.000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 4.500.000 می باشد.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مکالمه عربی سطح مقدماتی ترم 2-زمستان 1401-621

 • هزینه ثبت نام آزاد 4.860.000 ریال و خانواده دانشگاه فردوسی مشهد 4.500.000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مکالمه عربی سطح مقدماتی ترم ۱-زمستان 1401-620

 • هزینه ثبت نام آزاد 4.860.000 ریال و خانواده دانشگاه فردوسی مشهد 4.500.000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان آلمانی سطح A1-1-زمستان 1401-619

 • هزینه ثبت نام آزاد 4,860,000 ریال و هزینه ثبت نام خانواده دانشگاه فردوسی 4,500,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 و 09338212880تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح pre Intermediate -ترم 2-زمستان 1401-616

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی سطح Elementry ترم 3 - زمستان 1401-615

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آمادگی آزمون های تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی Msrt-Telp-حضوری-زمستان 1401-612

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی سطح Elementry ترم 2 -کد1- زمستان 1401-611

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-زمستان 1401-610

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Elementry ترم 1-زمستان 1401-601

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی -آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون-پاییز 1401-597
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - زبان ترکی استانبولی سطح A1-1-زمستان 1401-590

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - Excel کاربردی-پاییز 1401-587

  توجه:جهت بازکردن اطلاعیه ها ابتدا بر روی پیوند مورد نظر راست کلیک کرده سپس گزینه save target as و یا save link as را انتخاب کنید بعد از ذخیره سازی فایل مربوطه می توانید آن را در کامپیوتر خود مشاهده کنید


  تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1386-1395
  در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید