پذیرش و ثبت نام آزمون

کالج دانشگاه فردوسی مشهد- هزینه‌های پست-گواهی انگلیسی-گواهی المثنی و ...000

 • مبلغ صدور گواهینامه انگلیسی 500.000 ریال، صدور گواهینامه المثنی عکسدار 300.000 ریال، صدور المثنی سایر گواهینامه‌ها 250.000 ریال، صدور مجدد گواهینامه عکسدار 300.000 ریال، صدور مجدد سایر گواهینامه ها 150.000 ریال و هزینه پست گواهینامه‌ها 250.000 می باشد.
 • مرکز زبان خیابان رضا - تربیت مدرس زبان فرانسه-تابستان 1401-552

 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 تماس بگیرید.
 • این دوره فقط مخصوص افرادی می‌باشد که در کلاس های مرکز زبان ثبت نام کرده اند.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • مرکز زبان خیابان رضا - Teacher Training Course for Teaching English to Adults - Young Learners-تابستان 1401-549

 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 تماس بگیرید.
 • این دوره فقط مخصوص افرادی می‌باشد که در کلاس های مرکز زبان ثبت نام کرده اند.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش مقدماتی نرم افزارAutoCAD -حضوری-تابستان 1401-548

 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره باشماره 09157637062 تماس بگیرید.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • هزینه ثبت نام آزاد 2.800.000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 2.200.000 می باشد.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آمادگی آزمون های تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی Msrt-Telp-حضوری-تابستان 1401-547

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC-حضوری-تابستان 1401-545

 • هزینه ثبت نام آزاد 5,000,000 ریال و هزینه ثبت نام خانواده دانشگاه فردوسی مشهد 4,300,000 ریال می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره 38806751 یا 09338212880 تماس بگیرید.
 • ثبت نام فقط برای افرادی است که در مصاحبه شرکت کرده و قبول شده اند.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آشنایی با مفاهیم آماری و نرم افزار SPSS-مقدماتی-مجازی-تابستان 1401-544

 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • هزینه ثبت نام آزاد 2.800.000 ریال ، هزینه ثبت نام خانواده دانشگاه فردوسی 2.200.000 می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره باشماره 09157637062 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش مقدماتی نرم افزار ARC GIS -مجازی-تابستان 1401- 543

 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • هزینه ثبت نام آزاد 2,800,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 2,200,000 می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان برگزاری دوره با شماره یا 09157637062 تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مکالمه عربی سطح مقدماتی ترم 1-مجازی-تابستان 1401-541

 • هزینه ثبت نام آزاد 3,150,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان 3,150,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 و 09338212880تماس بگیرید.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آمادگی و کسب مهارت جهت شرکت درآزمون بسندگی زبان عربی-مجازی-بهار 1401-540

 • هزینه ثبت نام آزاد 5,000,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان 4,300,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 و برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 و 09338212880تماس بگیرید.
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود. • دانشکده علوم ورزشی - دوره تربیت دستیار توانمندسازی سالمندان-مجازی و حضوری-بهار 1401-539

 • هزینه ثبت نام 60.000.000 ریال می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802258 و برای دریافت اطلاعات در خصوص زمان دوره با شماره 09154211456 تماس بگیرید.
 • زمان برگزاری 11 الی 17 تیرماه
 • قابل توجه دانش پذیران محترم: خواهشمند است هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم ثبت نام، و بارگذاری عکس پرسنلی دقت لازم را مبذول فرمایید. مسئولیت وارد کردن هرگونه اطلاعات اشتباه و عکس مخدوش به عهده شخص متقاضی می باشد و اصلاح آن بعد از صدور گواهی شامل پرداخت هزینه می شود.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی-برنامه نویسی پیشرفته نرم افزار Matlab - پردازش سیگنال -مجازی-تابستان 1401-526

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش پیشرفته نرم افزارARC GIS -مجازی-تابستان 1401-506


  توجه:جهت بازکردن اطلاعیه ها ابتدا بر روی پیوند مورد نظر راست کلیک کرده سپس گزینه save target as و یا save link as را انتخاب کنید بعد از ذخیره سازی فایل مربوطه می توانید آن را در کامپیوتر خود مشاهده کنید


  تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1386-1395
  در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید