پذیرش و ثبت نام آزمون

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست-کارگاه شناخت و کاشت گیاهان دارویی عرصه های طبیعی-بهار98

 • هزینه ثبت نام آزاد 600,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 400,000
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 09382026611 آقای یوسفی تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست - اتاق شورا
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 12 اردیبهشت می باشد.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Pre-Intermediate ترم 1 - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مدلسازی اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCm4 - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Intermediate ترم 1 - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Pre-Intermediate ترم 2 - بهار 98

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Elementry ترم 3- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,600,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 اردیبهشت می باشد.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Elementry ترم 2- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,600,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 اردیبهشت می باشد.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,600,000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000 و هزینه ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,500,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 اردیبهشت می باشد.
 • تلفن همراه تماس با کارشناس مربوطه: 09157637062
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش مقدماتی نرم افزار ArcGIS- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,500,000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,200,000 و هزینه ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,400,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 اردیبهشت می باشد.
 • تلفن همراه تماس با کارشناس مربوطه: 09157637062
 • پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی- تخفیف ویژه 30% برای ثبت نام در 3 دوره تحلیل فنی، اقتصادی و فقهی رمز ارزها، بیت کوین- بهار 98

 • تحلیل رمز ارزها، بیت کوین، در سه دوره فنی، اقتصادی و فقهی برگزار می شود. این لینک ثبت نام هر 3 دوره فنی، اقتصادی و فقهی با 30% تخفیف می باشد.
 • هزینه هر دوره برای متقاضیان آزاد 2.555.000 ریال، دانشجویان سایر دانشگاه ها 2.345.000 ریال و دانشجویان دانشگاه فردوسی 2.100.000 ریال می باشد.
 • زمان برگزاری دوره 12 اردیبهشت و آخرین مهلت ثبت نام و واریز 7 اردیبهشت ماه می باشد.
 • برای اطلاعات بیشتر در خصوص دوره با شماره تلفن های 38804852 و 38804868 و درصورت بروز مشکل هنگام ثبت نام با شماره 38802388 تماس حاصل فرمایید.
 • پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی- تخفیف ویژه 20% برای ثبت نام در دو دوره تحلیل فنی و اقتصادی رمز ارزها، بیت کوین- بهار 98

 • تحلیل رمز ارزها، بیت کوین، در سه دوره فنی، اقتصادی و فقهی برگزار می شود. این لینک ثبت نام هر 2 دوره اقتصادی و فنی با 20% تخفیف می باشد.
 • هزینه هر دوره برای متقاضیان آزاد 2.040.000 ریال، دانشجویان سایر دانشگاه ها 1.880.000 ریال و دانشجویان دانشگاه فردوسی 1.680.000 ریال می باشد.
 • زمان برگزاری دوره 12 اردیبهشت و آخرین مهلت ثبت نام و واریز 7 اردیبهشت ماه می باشد.
 • برای اطلاعات بیشتر در خصوص دوره با شماره تلفن های 38804852 و 38804868 و درصورت بروز مشکل هنگام ثبت نام با شماره 38802388 تماس حاصل فرمایید.
 • پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی- تحلیل اقتصادی و فقهی رمز ارزها، بیت کوین- بهار 98

 • تحلیل رمز ارزها، بیت کوین، در سه دوره فنی، اقتصادی و فقهی برگزار می شود. این لینک ثبت نام دوره های اقتصادی و فقهی می باشد.
 • هزینه هر دوره برای متقاضیان آزاد 1.100.000 ریال، دانشجویان سایر دانشگاه ها 1.000.000 ریال و دانشجویان دانشگاه فردوسی 900.000 ریال می باشد.
 • زمان برگزاری دوره 12 اردیبهشت و آخرین مهلت ثبت نام و واریز 7 اردیبهشت ماه می باشد.
 • برای اطلاعات بیشتر در خصوص دوره با شماره تلفن های 38804852 و 38804868 و درصورت بروز مشکل هنگام ثبت نام با شماره 38802388 تماس حاصل فرمایید.
 • پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی- تحلیل فنی رمز ارزها، بیت کوین- بهار 98

 • تحلیل رمز ارزها، بیت کوین، در سه دوره فنی، اقتصادی و فقهی برگزار می شود. این لینک ثبت نام دوره فنی می باشد.
 • هزینه برای متقاضیان آزاد 1.450.000 ریال، دانشجویان سایر دانشگاه ها 1.350.000 ریال و دانشجویان دانشگاه فردوسی 1.200.000 ریال می باشد.
 • زمان برگزاری دوره 12 اردیبهشت و آخرین مهلت ثبت نام و واریز 7 اردیبهشت ماه می باشد.
 • برای اطلاعات بیشتر در خصوص دوره با شماره تلفن 38804852 و 38804868 و درصورت بروز مشکل هنگام ثبت نام با شماره 38802388 تماس حاصل فرمایید.
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی- مقاله نویسی تخصصی فارسی و انگلیسی- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,600,000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000 و هزینه ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,500,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • تلفن همراه تماس با کارشناس مربوطه: 09157637062
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش نرم افزار MATLAB برای همه- بهار 98

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,500,000 ریال، هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000 و هزینه ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 1,400,000 می باشد.
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • تلفن همراه تماس با کارشناس مربوطه: 09157637062
 • دانشکده معماری و شهرسازی - کارگاه آموزشی طراحی، اجرا و نگهداری بام سبز

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تقویت مهارت های شنیداری،دستوری ودرک مطلب زبان انگلیسی پیشرفته ویژه آزمون های تحصیلات تکمیلی MSRT،TELP،TOLIMO- بهار98

  دانشگاه علوم پزشکی - Academic Presentation Skills / مهارت های ارائه مقالات

  دانشگاه علوم پزشکی - Situational Conversation / مکالمه کاربردی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد - Academic Writing 2 Writing Research Papers

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد - Academic Writing 1 Essay Writing

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای- زمستان 97

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش مقدماتی نرم افزار AutoCAD- زمستان 97

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- آموزش پیشرفته نرم افزار SPSS- زمستان 97

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Amos- زمستان 97

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی- GIS کاربردی و مدل های کاربردی در جغرافیا- زمستان 97
  دانشکده ادبیات- تقویت مهارت های زبان انگلیسی سطح Advanced ترم 1- زمستان 97

 • هزینه ثبت نام آزاد 1,600,000 ریال و هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی 1,300,000
 • برای استفاده از تخفیف، ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی می باشد
 • در صورت بروز مشکل در زمان ثبت نام با تلفن 38802388 تماس بگیرید.
 • برای دریافت اطلاعات در خصوص دوره با شماره 38806751 تماس بگیرید.
 • مراجعه حضوری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه اول- دفتر آموزش های عالی آزاد
 • مهلت ثبت نام تا تاریخ 10 اردیبهشت می باشد.
 • دانشکده ادبیات- مکالمه عربی سطح مقدماتی ترم1- زمستان 97

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی - آموزش زبان ترکی استانبولی

  دانشکده ادبیات- آموزش زبان آلمانی سطح A2 ترم 3- زمستان 97

  دانشکده ادبیات- آموزش زبان آلمانی سطح A1 ترم 1- زمستان 97


  توجه:جهت بازکردن اطلاعیه ها ابتدا بر روی پیوند مورد نظر راست کلیک کرده سپس گزینه save target as و یا save link as را انتخاب کنید بعد از ذخیره سازی فایل مربوطه می توانید آن را در کامپیوتر خود مشاهده کنید


  تهیه شده توسط مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد1386-1395
  در صورت اشکال با آدرس educ-support@um.ac.ir مکاتبه نمایید