ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال ۱۳۹۶

شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 1396 (استعدادهای درخشان): جهت ورود از شماره شناسنامه خود بجای شماره داوطلبی استفاده نمایید.
تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۶