ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال ۱۳۹۵

شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 1395 (استعدادهای درخشان): جهت ورود از شماره شناسنامه خود بجای شماره داوطلبی استفاده نمایید.تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۴