ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال ۱۳۹۷

شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون (استعدادهای درخشان): جهت ورود از شماره شناسنامه خود (بدون صفر ابتدای شماره) بجای شماره داوطلبی استفاده نمایید.


قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان): جهت استفاده از خدمات رفاهی، نیاز است تا پرونده خود را تکمیل نموده و تایید نهایی نمایید.
تهیه شده توسط مرکز آمار ، اطلاعات و امور رایانه ای دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۹۷